Program modulowy technik zywienia i uslug gastronomicznych

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów wykonywających w oparciu o tą tąż bazę danych. W relacji od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program siedzi w środowisku sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa a w klasy on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-2-0-finanse-i-ksiegowosc/Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość | Systemy ERP | POLKAS

Program Optima pracuje zdecydowanie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana. W trakcie instalacji należy zaznajomić się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony jest dla przeciętnych i średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na:- ewidencjonowanie pracowników,- rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,- kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy,- rozliczanie umów,- rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu narodzenia dziecka,- podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego,- rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami,- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,- generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów,- sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,- archiwizację formularzy kadrowych,- rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.Moduł kadry oraz płace jest dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go zintegrować z planem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do organizmu Optima pozwala na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co idzie na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.